Khóa Học về Kỹ năng bán hàng & Ứng dụng Disc

Ngày 23-10-2021, công ty CP Haplast đã tổ chức thành công 2 khoá học rất bổ ích và tuyệt vời:

  1. Học về Kỹ năng bán hàng: module Nghệ thuật xử lí sự từ chối
  2. Học về Ứng dụng Disc trong Giao tiếp, thấu hiểu bản thân và tính cách người đối diện cho hơn 30 nhân viên sales và toàn bộ các quản lý, nhân viên khối văn phòng.

Khóa học rất có giá trị đối với các nhân viên phòng Sale, cũng như các Quản lý HAPLAST và toàn thể CBNV khối văn phòng. Giúp mọi người nhìn sâu hơn bản thân, phát huy điểm mạnh để làm việc tốt hơn, cởi mở, thấu hiểu và chia sẻ, cùng nhau đồng hành, rèn luyện và phát triển dưới mái nhà chung Haplast.

Những hình ảnh ấn tượng tại buổi học:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *