Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

triết lý kinh doanh

“ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN”

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN: HỆ BAO GÓI XANH VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

  • Hệ bao gói xanh: Haplast xây dựng hệ sinh thái kinh doanh trên nền tảng là giải pháp đóng gói với công nghệ xanh.
  • Vươn tầm quốc tế: Haplast phát triển thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam cung cấp bao bì được tin dùng trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH: ĐÓNG GÓI XANH CHO TƯƠNG LAI XANH

  • Đóng gói xanh: Haplast nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp đóng gói tốt nhất, mang lại An toàn, Tiện lợi, Thân thiện & Giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Tương lai xanh: Haplast áp dụng công nghệ sản xuất xanh, thân thiện môi trường, khích lệ lối sống xanh, tiêu dùng xanh, không gian xanh.

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“ Tín – Tâm – Nhân – Hiệu – Đồng – Phát “

  1. TÍN: Chính trực & Thực hiện cam kết
  2. TÂM: Tận tâm & Tỏ lòng biết ơn
  3. NHÂN: Nhân văn & Lan tỏa hạnh phúc
  4. HIỆU: Hiệu suất, Chất lượng & Hiệu quả
  5. ĐỒNG: Đồng đội &  Đồng hành hợp tác
  6. PHÁT: Học hỏi & Sáng tạo phát triển