Haplast tổ chức khóa đào tạo năng lực quản trị cho các quản lý cấp trung

Hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển con người, trong suốt thời gian qua, Công ty đã có chính sách phát triển Nguồn Nhân Lực thông qua công tác đào tạo kỹ năng – chuyên môn trong suốt quá trình làm việc. Mục đích:
– Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp.
– Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến.
– Khuyến khích, động viên nhân viên, thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
– Đào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng quản lý & chuyên môn của CNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo năm 2021, sáng 18/06 Công ty đã tổ chức khóa đào tạo “Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” do TS. Vũ Thị La giảng dạy.

Buổi học được thiết kế dành riêng cho những người đang là quản lý cấp trung với nội dung chính là  đào tạo “Kỹ năng giải quyết vấn đề”. Sau khi tham gia buổi học này, các học viên sẽ:

  • Hiểu về quá trình giải quyết vấn đề,
  • Có năng lực để tự giải quyết vấn đề & biết cách áp dụng các công cụ để đưa ra những quyết định hiệu quả,
  • Áp dụng xử lý tình huống và đổi mới trong thực tế công việc

Việc HAPLAST tập trung đào tạo CBNV  thông qua những khóa học mang tính thực tế như thế này sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung nói riêng và đội ngũ quản lý Công ty nói chung.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi học:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *