Nhân Viên Kế Toán Thuế (đang tuyển)

Mô tả công việc:
– Công việc hàng ngày của kế toán thuế: là tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.
– Cuối tháng: Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
– Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn thị trường tài chính là gì
– Công việc của kế toán thuế cuối năm: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN mẫu thang bảng lương 2019
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh
– Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
– Hàng tháng: Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất. Lập báo cá tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toán công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ. Đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
– Kết hợp cùng với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán học kế toán trưởng online
– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
– Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
– Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
– Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng hành nghề kế toán
– Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khóa học xuất nhập khẩu
– Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
– Chấp hành nguyên tắc bảo mật
– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh học kế toán online.
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: kế toán, kinh tế,…
– Khả năng làm việc nhóm hiệu quả
– Nhanh nhẹn, tháo vát và luôn có chí phấn đấu học hỏi
– Có kinh nghiệm và hiểu biết về thuế
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm ở các vị trí kế toán thuế trong doanh nghiệp sản xuất
– Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
– Có kỹ năng tin học văn phòng, khả năng giao tiếp
Liên hệ:
Hotline: 0961 947 611
Email: tuyendung@haplast.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *