GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ/TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Mô tả công việc
– Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc nhân sự trong công tác quản lý nhân sự, quản lý hành chính, pháp lý công ty
– Xây dựng, cải tiến, hoàn thiện liên lục quy trình, chính sách nhân sự
– Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty
– Vận hành hệ thống giao và đánh giá KPI, đánh giá nhân sự hàng tháng
– Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo của công ty
– Kiểm soát hệ thống quản trị cúa công ty
– Kiểm tra, kiểm soát về chi phí nhân sự, chi phí hành chính
– Xử lý các quan hệ lao động phát sinh trong công ty
– Định hướng, đưa ra các giải pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp
– Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc nhà máy và các trưởng bộ phận
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
– Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế lao động;
– Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực, nắm vững bộ luật lao động, luật thuế TNCN, BHXH, BHYT
– Có khả năng định hướng về cơ cấu, quy mô phát triển, hình thức đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự Công ty;
– Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
– Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả;
– Khả năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.
– Tự chủ, chịu áp lực cao trong công việc.
Mức lương: 20.000.000 – 25.000.000 VNĐ
Liên hệ:
Ms. Ngọc Anh: 0961 947 611
Email: tuyendung@haplast.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *