CBQL Haplast được học về 5 bước Giải quyết vấn đề theo phương pháp 5P

Các quản lý của Haplast được học về 5 bước Giải quyết vấn đề theo phương pháp 5P: Dừng lại, Đưa ra vấn đề, Xác định mục đích, Tìm kiếm góc nhìn mới, Hành động và Tổng kết.
Những kiến thức bổ ích, thiết thực này sẽ giúp các CBQL vận hành và quản lý công việc hiệu quả hơn, xử lý được các vấn đề phát sinh nhanh chóng và triệt để, giúp hoạt động của phòng ban mình diễn ra một cách thuận lợi, làm tăng động lực làm việc và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới các thành viên trong đội nhóm.
Qua đó tạo ra thói quen cho toàn bộ CBNV trong công ty, giúp cho doanh nghiệp xây dựng văn hóa giải quyết vấn đề, nâng cao tinh thần, quan hệ gắn kết, tạo động lực, tăng hiệu suất làm việc. Từ đó góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *